De tre viktigste vurderingskriteriene

Tidsperspektivet man opererer med er faktisk fra nå og frem til den siste i bedriften er død – evt. til den ansattes efterlatte er død. Dette kan bety en periode på 50-60 år frem i tid og
for å sette dette litt i historisk perspektiv er dette omtrent like langt frem i tid som det er tilbake til 2. verdenskrig sluttet.
Nedenfor viser vi en graf som illustrerer hvordan en ”gjennomsnittspremie” på pensjonsforsikring ser ut dersom man har foretatt tilpasninger til dagens demografi ved bl.a. å kutte ut unødvendige risikodekninger og ellers tids- og demografitilpasset dekningen forøvrig.

Som det fremgår utgjør sparepremien – den delen som går til å øke pensjonskapitalen – den vesentligste delen av pensjonspremien, mens risikopremie og premie for administrasjon samlet sett utgjør 20-25% av totalpremien.

Mange spør oss:

”Hvordan skal vi vite at vi har plassert pensjonsordningen i det selskapet som gir den høyeste
avkastningen?”

Tankegangen er helt riktig,- av alle potensielle vurderingskriterier er det avkastningen som betyr mest når man snakker om langsiktig sparing.

Pensjonsforsikring er i sannhet nettop det.

Tidsperspektivet man opererer med er faktisk fra nå og frem til den siste i bedriften er død – evt. til den ansattes efterlatte er død.  Dette kan bety en periode på 50-60 år frem i tid og
for å sette dette litt i historisk perspektiv er dette omtrent like langt frem i tid som det er tilbake til 2. verdenskrig sluttet.

Vi gad se den personen som i 1945 kunne forutse Månelanding, EU, Microsoft eller for den del dagens aksjeindeks.
På denne basis ber vi om forståelse for vår påstand om at det er umulig å vurdere forsikringsselskapene på fremtidig avkastning. 
Siden vi ikke engang evner å gjette neste ukes oljepris, hvordan i all verden er det noen gitt å spå om fremtidig avkastning...?

Vi innrømmer derfor gladelig at:

  • Vi stiller oss undrende til enkelte selskapers klokketro på at akkurat de – tidsperspektivet tatt i
    betraktning – skal være et bedre valg for kunden enn en av konkurrentene når det gjelder avkastning.
  • Vi undrer oss aller mest oss over at det finnes kunder som tror på at ett spesielt selskap skal ha en bedre fremtidig avkastning enn konkurrentene.
    Men, det er jo da vi forstår verdien av markedsføring!