Velkommen til www.otp.no

Denne siten er opprettet for å gi bedrifter en balansert minimums-informasjon om pensjonsforsikring i tjenesteforhold nå som Lov om Obligatorisk Tjenestepensjon (OTP) er vedtatt.

Vi er klar over at mange arbeidsgivere mener at OTP er en privatisering av trygdesystemet, en snik-økning av arbeidsgiveravgiften eller rett og slett en skatteøkning som slår særlig ut for arbeidsintensive virksomheter.

Vi hverken vil eller kan ta del i denne type diskusjon eller argumentasjon,- OTP er snart en realitet og dermed en rammebetingelse, og hver bedrift bør innrette seg derefter.
www.otp.no har gjort til sin selvdefinerte oppgave å gi saklig og objektiv informasjon om bakgrunn, regelverk, muligheter og løsningsmodeller slik at de enkelte bedrifter kan vurdere sin situasjon på selvstendig grunnlag. 
I tillegg tar vi sikte på å legge ut sideordnet og relevant informasjon enten i form av dokumenter eller linker.

Vi håper at vi er med dette klarer å gi relevant og objektiv informasjon rundt OTP og at de fleste opplever å ha fått noen gode råd på veien.

I fall du skulle ha spørsmål eller kommentarer,- skriv opp det du ønsker belyst via kontaktfeltet og vi tar kontakt med deg.