Informasjon www.otp.no

Denne siten eies og er laget av forsikringsmeglerforetaket Norwegian Insurance Brokers AS (NIB)) som er internasjonalt rettet og innovativ aktør innenfor kollektive forsikringsavtaler for næringslivet.
(se også www.norins.no)

NIB’s anliggende er å forsøke å samle mest mulig objektiv informasjon om pensjonsforsikring inn under www.otp.no slik at den enkelte bedrift selv kan sette seg inn i problemstillingene det medfører å ha en eller flere pensjonsløsning (-er).

Vi har forsøkt å skifte ut det tradisjonelle forsikrings-språket med mer forståelig Norsk samtidig som vi har tillatt oss å sette et kritisk søkelys på en del ”sannheter” innenfor dette markedet.

For å gjøre siten mest mulig lett-lest har vi også valgt å konsentere oss om de store linjene og om prinsippene. Vi tar derfor alle forbehold om detaljer og mer tekniske sider når det gjelder pensjonsforsikring i sin alminnelighet.